Tieto stránky sú určené všetkým záujemcom o tradičnú ľudovú kultúru a jej prejavy, predovšetkým záujemcom o ľudovú hudbu, tanec a odev. Hlavným cieľom projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry je sprístupniť širokej verejnosti vybrané javy tradičnej ľudovej kultúry územia slovensko-moravského pomedzia v oblasti území Trenčianskeho, Zlínskeho a Juhomoravského kraja. V prvej fáze boli zo Slovenska vybrané dva regióny a z nich osem obcí, na moravskej strane to bolo osem obcí z piatich rôznych regiónov. V nasledujúcich rokoch chceme spracovávať a prezentovať ďalšie obce a územia tak, aby sa postupne skladal ucelený obraz jedinečnej kultúrnej diverzity obcí z oblasti Západného Slovenska a Slovácka. Projekt vznikol v spolupráci Centra tradičnej kultúry v Myjave a Slováckého muzea v Uherském Hradišti v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.