Tyto stránky jsou určeny všem zájemcům o tradiční lidovou kulturu a její projevy, především zájemcům o lidovou hudbu, tanec a oděv. Hlavním cílem projektu Digitální mapa tradiční kultury je zpřístupnit široké veřejnosti vybrané jevy tradiční lidové kultury z území slovensko-moravského pomezí v oblasti území Trenčianského, Zlínského a Jihomoravského kraje. V první fázi byly ze Slovenska vybrány dva regiony a z nich osm obcí, na moravské straně to bylo osm obcí z pěti různých regionů. V následujících letech chceme zpracovávat a prezentovat další obce a území tak, aby se postupně skládal ucelený obraz jedinečné kulturní rozmanitosti obcí z oblasti Západního Slovenska a Slovácka. Projekt vznikl ve spolupráci Centra tradičnej kultúry v Myjave a Slováckého muzea v Uherském Hradišti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.